Det du ikke har i hoved – må du have på telefonen!